• Hotline: +84 1900 0271
  • Email: info@genuinepartner.com
  • Address: 628C Ha Noi HighWay, An Phu Ward, District 02, Hochiminh City

Quản lý cảng và ICD

Một dịch vụ rất lớn mà Đối Tác Chân Thật sẽ tập trung đầu tư từ 2016.

Với lợi thế được làm việc cùng Cố vấn cấp cao kiêm Nhà đầu tư là Nguyên Tổng Giám đốc Hanjin và Quyền Giám đốc Hanjin Việt Nam thâm niên 15 năm ngành Hàng hải và Cảng biển, chúng tôi định hướng sẽ là nhà đầu tư chính của các cảng biển đang phát triển vượt bậc như CMIT – Vũng Tàu, UIH – Quy Nhơn, … đến năm 2020.

SHIPPING