HÀNG DỰ ÁN

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thời đại, ngoài các dịch vụ vận tải hàng hóa thông thường, ĐTCT còn cung cấp các dịch vụ thông minh, an toàn cho mọi loại hàng hóa, kể cả hàng siêu trường, siêu trọng, hàng quá khổ quá tải cho thị trường trong nước và lân cận như Lào, Campuchia… Thông qua việc sử dụng các giải pháp Logistics chuyên nghiệp cùng khả năng hoạt động mạnh mẽ ở nước ngoài để cung cấp các giải pháp hữu hiệu nhất cho khách hàng.

Chúng tôi đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất cho khách hàng của mình.

Bình Luận

Comments are closed.