Triển khai dịch vụ container lạnh trên toàn hệ thống – Bước đột phá mới năm 2019 của Đối Tác Chân Thật

Là một trong những doanh nghiệp khai thác hàng đầu trong lĩnh vực kho bãi container tại Việt Nam, Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật (TCT ĐTCT) đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu của các Đối tác, Khách hàng. Đến nay, ĐTCT đã có […]

Phát triển công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự

Nhân sự là lực lượng nòng cốt, quyết định đến sự thành bại đối với mỗi doanh nghiệp dù là lớn hay nhỏ. Từ chất lượng nhân sự, chúng ta có thể đánh giá được năng lực và chất lượng dịch vụ của một công ty. Do đó, đào tạo và nâng cao chất lượng […]