24
05/2019
Phát triển công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự

Nhân sự là lực lượng nòng cốt, quyết định đến sự thành bại đối với mỗi doanh nghiệp dù là lớn hay nhỏ. Từ chất lượng nhân sự, chúng ta có thể đánh giá được năng lực và chất lượng dịch vụ của một công ty.

Do đó, đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự luôn là một trong những định hướng đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển nội bộ doanh nghiệp. Đặc biệt, trong những năm gần đây, sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng hơn trong việc nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại, thích nghi & bắt nhịp cùng thời đại.

Nhận thức rõ điều đó, Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật (TCT ĐTCT) xác định việc đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của ĐTCT. Công tác đào tạo nội bộ luôn phải lấy tiêu chí cải thiện & nâng cao chất lượng kỹ năng – kiến thức, đồng thời thúc đẩy được tinh thần và động lực làm việc của từng nhân viên.

Hiện nay, ĐTCT đang thực hiện đồng bộ các loại hình đào tạo như: Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới; đào tạo đội ngũ quản lý cấp trung; đào tạo chuyên môn cho từng bộ phận văn phòng, đào tạo tay nghề cho nhân viên hiện trường… Hoạt động đào tạo không chỉ đơn thuần là lý thuyết mà được thiết kế đa dạng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, cuộc thi chuyên môn, hội thi tay nghề giữa các phòng ban… vừa nâng cao hiệu quả đào tạo, vừa giúp gắn kết các thành viên trong hệ thống ĐTCT.

Các chương trình đào tạo được thực hiện thường xuyên có tác dụng bồi dưỡng và phát triển nhân sự, làm gia tăng năng xuất lao động và đảm bảo tính đồng bộ trong một tập thể. Người lao động được thỏa mãn nhu cầu học tập và phát triển, thăng tiến đến các vị trí cao hơn. Từ đó, tạo nên một tập thể ổn định, vững mạnh, tăng khả năng thích ứng trước sự thay đổi của môi trường kinh tế – xã hội.

Tiếp nối định hướng đó, trong thời gian tới, chắc chắn ĐTCT sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động đào tạo có ý nghĩa hơn nữa dành cho tất cả CBCNV trong hệ thống ĐTCT.

 

Bình Luận

Comments are closed.