Giới thiệu

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật (TCT ĐTCT) được thành lập vào ngày 11/05/2009. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ĐTCT đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam, trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hiện nay, chúng tôi có 10 Depot đang đặt tại các thành phố lớn của Việt Nam và Campuchia với tổng diện tích hơn 45 ha như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng và Phnom Penh. Cung cấp các Dịch vụ Logistics, Dịch vụ Container, Dịch vụ Vận tải & Hàng hải với phương châm an toàn, chất lượng, phục vụ kịp thời và nhanh chóng.

Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thanh Hân
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Group C.E.O
Ông Cao Tiến Thuận
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (Phụ trách Đầu tư)
Ông Francis Ho
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (Phụ trách Thương mại)
Bà Vũ Thị Tú Uyên
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
Lịch sử hình thành & phát triển