Giới thiệu

Tổng công ty đối tác chân thật được thành lập năm 2009, tính đến nay đã trải qua chặng đượng 9 năm xây dựng và phát triển. Từ những ngày đầu khởi nghiệp, Đối Tác Chân Thật luôn mang trong mình sứ mệnh trở thành Tổng công ty đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực Logictic, dịch vụ Container, dịch vụ vận tải và hàng hải. Lấy phương châm an toàn, chất lượng, phục vụ kịp thời và nhanh chóng để phát triển bền vững.

Chính vì vậy, Đối tác Chân Thật luôn không ngừng nỗ lực làm phong phú thêm các dịch vụ mở rộng quan hệ hợp tác cũng như mở rộng các khu vực hoạt động. Hiện tại, Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật đang tiềm năng phát triển mạnh mẽ với nhiều chi nhanh và khu vực khai thác trải dài trong nước và vươn ra ngoài khu vực Campuchia. Đối Tác Chân Thật xây dựng hệ thống đại lý có mặt tại các nước trên thế giới phục vụ Logicticm dịch vụ COntainer, dịch vụ vận tải hàng hải,

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn tích hợp trong nganh logistics với chiến lược
kinh doanh phát triển bền vững và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tầm nhìn

Là tập đoàn đáng tin cậy nhất trong khu vực khi nói
đến các vấn đề về an toàn, chất lượng, phục vụ kịp
thời và nắm bắt nhu cầu khác hàng.

Giá trị văn hóa
  • Cam kết
  • Tinh nhuệ
  • Nghĩa tình
  • Tạo giá trị nhân cách
Hội đồng quản trị
Mr. Alex -Nguyen Thanh Han
Predident
Mr. Cao Tiến Thuận
Vice Predident
Mr. Francis - Ho Kai Tiong
Vice Predident
Ms. Windy - Vũ Thị Tú Uyên
Vice Predident
Lịch sử hình thành & phát triển