• Hotline: +84 1900 0271
  • Email: info@genuinepartner.com
  • Address: 628C Ha Noi HighWay, An Phu Ward, District 02, Hochiminh City

Khác biệt giữa Logistics và Supply Chain

Hiện nay, rất nhiều bạn vẫn đang thắc mắc về: Sự khác biệt giữa Logistics và Supply Chain (SCM). Vấn đề này vẫn đang được tranh luận sôi nổi. Các lập luận được chia thành 4 quan điểm khác biệt.

GPG logistics services_1

Quan điểm sự khác nhau giữa Logistics và Supply Chain.

– Traditionalist perspective: Những người phân tích dựa trên quan điểm này cho rằng: SCM chỉ là một phần nhỏ của Logistics. Và SCM thường được xem là “Logistics bên ngoài phạm vi công ty”.

– Relabeling perspective: Cho rằng SCM đơn giản chỉ là “tên khác” của Logistics. Đây chính là cách nhìn phổ biến trong những tổ chức, nơi tên chức vụ và trách nhiệm của “Logistics Manager” & “Supply Chain Manager” có thể được sử dụng để thay thế lẫn nhau.

– Unionist Perspective: Logistics là một phần của Supply Chain. Với việc, SCM là  một cross-function, gồm:
+ Customer Relationship Managements (Quản lý quan hệ khách hàng).
+ Customer service (Dịch vụ khách hàng).
+ Demand Managements (Quản lý nhu cầu).
+ Order fulfillment
+ Manufacturing flow management
+ Procurement
+ Product Development
+ Returns

– Intersectionalist perspective: SCM là 1 chiến lược rộng lớn, đi ngang qua các quy trình của công ty. Vì vậy, nó không phải là sự kết hợp của các chức năng khác nhau (cross-functional) như mô tả của Unionist perspective.

Tuy nhiên, Quan điểm “Unionist perspective” được nhiều người ủng hộ nhất. Vì vậy, các nội dung tiếp theo sau sẽ được phân tích đúng theo quan điểm này.

Unionist Perspective – Logistics là 1 phần của Supply Chain Management.

“Logistics là các hoạt động trong phạm vi của một tổ chức nhất định (single organization) còn Supply Chain là mạng lưới liên kết (network) giữa các công ty làm việc với nhau. Logistics truyền thống (Traditional Logistics) tập trung vào các hoạt động: Thu mua, phân phối và quản lý hàng tồn kho. Supply Chain Management còn bao gồm cả: Marketing, tài chính và dịch vụ khách hàng (customer service),phát triển sản phẩm mới ” – trích từ sách “Essential of Supply Chain Management” của Michael Hugos.

Nói một cách đơn giản:
– SCM bao hàm tất cả các hoạt động, quy trình logistics giữa các bộ phận và giữa công ty với nhau.
– Logistics Management là một bộ phận của SCM, Gồm các hoạt động giúp quản lý dòng chảy của hàng hoá một cách hiệu quả.

Dưới đây là một so sánh tương đối hay giữa Logistics & Supply Chain. Các bạn có thể xem hình để dễ hình dung sự khác biệt.

logistics services GPG

Cụ thể, ta cần hiểu khái niệm của 2 term: Logistics Management & Supply Chain Management.

Logistics Management là gì?

– Là quá trình quản lý movement của hàng hoá, dịch vụ, thông tin, tài chính:  từ nguồn cung cấp nguyên vật liệu đến khi sản phẩm đến người sử dụng.
– Mục đích: Provide the right product with the right quality at the right time in the right place at the right price to the ultimate customer
(Cung cấp đến khách hàng “đúng” sản phẩm, “đúng” chất lượng, tại “đúng” thời điểm, với “đúng” giá tiền)
– Bao gồm một tổ chức xác định duy nhất.

Supply Chain Management là gì?

– Là một chuỗi các hoạt động được liên kết với nhau về việc transformation (chuyển đổi)  và  movement (dịch chuyển) của nguyên liệu đến thành phẩm cho tới khi nó đến tay người dùng cuối . Nó là kết quả của những nỗ lực của các tổ chức trong việc đưa các chuỗi hoạt động này thành công .

– Các tổ chức này có thể là các doanh nghiệp mà tổ chức này đang hợp tác, như: Đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối, bán lẻ & người tiêu dùng . Các hoạt động gồm: Hợp tác, tìm kiếm nguồn cung ứng, sản xuất ,thu mua , thử nghiệm, Logistics, dịch vụ khách hàng , đo hiệu suất, vv…
– Bao gồm sự tham gia của nhiều tổ chức để được object chung: Competitive advantage – Lợi thế cạnh tranh.

Nhìn chung: Supply Chain là involve của Logistics Management. 2 term này không có mâu thuẫn nhưng hỗ trợ lẫn nhau. SCM giúp Logistics liên kết được với các bộ phận khác lại với nhau: Team Vận Chuyển (Transportation); Team kho bãi (Storage),…

(Theo Logistics4vn.com)