• Hotline: +84 1900 0271
  • Email: info@genuinepartner.com
  • Address: 628C Ha Noi HighWay, An Phu Ward, District 02, Hochiminh City

COMPANY

Đến với nhau là một khởi đầu; song hành cùng nhau là sự tiến bộ; làm việc cùng nhau là sự thành công.

Bà - Vũ Thị Tú Uyên

Tổng Giám Đốc

Ông - Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ Tịch - Khu Vực Phía Bắc

Ông - Francis

Phó Chủ Tịch - Phụ Trách về Thương Mại

Bà - Huỳnh Thị Tỉnh

Operation Director GPG-S

Ông - Hoàng Minh Tân

Operation Director GPG-HPH

Ông - Nguyễn Lộc Thạnh

Operation Director GPG-D

Ông - Lê Thanh Tuấn

Operation Director GPG-K

Ông - Nguyễn Thanh Hân

Chủ Tịch HĐQT

Bà - Vũ Thị Tú Uyên

Phó Chủ Tịch HĐQT

Ông - Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ Tịch HĐQT

Ông - Francis

Phó Chủ Tịch HĐQT