25
11/2019
ĐỐI TÁC CHÂN THẬT VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Đối Tác Chân Thật vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ Công thương

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 đã diễn ra thành công vào ngày 23/11/2019 tại Đà Nẵng với chủ đề: HỖ TRỢ NÂNG CAO GIÁ TRỊ NÔNG SẢN. Đây là diễn đàn được Bộ Công Thương và Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức hàng năm từ 2013 đến nay.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 là một trong những sự kiện quan trọng của ngành Logistics Việt Nam đã được các Bộ, ban, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp quan tâm, đánh giá cao có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin cơ chế chính sách phát triển Logistics trong nước và thế giới; hợp tác kinh doanh, phát triển thị trường, thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển cho ngành dịch vụ Logistics.

Với chủ đề: “HỖ TRỢ NÂNG CAO GIÁ TRỊ NÔNG SẢN” chính là cơ hội nhằm đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, việc này sẽ thúc đẩy việc tạo ra các trung tâm sản xuất mới. Tốc độ và cách thức đô thị hoá sẽ tác động đến nhu cầu sản phẩm nông nghiệp và ảnh hưởng đến dòng luân chuyển sản phẩm nông nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh thương mại hoá toàn cầu như hiện tại thì Việt Nam cần phải thay đổi để có bước tiến phát triển hơn nữa.

Đối Tác Chân Thật vinh dự khi tham gia diễn đàn năm nay và đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ Công thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Năm năm 2019.

Bằng khen của Bộ trưởng bộ Công thương trao tặng cho Đối Tác Chân Thật

Đối Tác Chân Thật đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn đề cao uy tín đối với khách hàng và trong suốt 10 năm qua, Đối Tác Chân Thật đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành dịch vụ Logistics nói riêng. Trong tương lai sắp tới, Đối Tác Chân Thật sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Logistics và là một người bạn đồng hành đáng tin tưởng đối với khách hàng.

On 23/11/2019, Vietnam Logistics Forum 2019 with the theme “Logistics Add More Value to Agricultural Products” were held successfully in Da Nang. Since 2013, this forum is organized annually by the Ministry of Industry and Trade coordinated with the Vietnam Economic Times Group.
Vietnam Logistics Forum is one of the largest annual events in Vietnam’s logistics industry. The forum being given highly apppriciate and complimentay from ministries, departments, assosiations. It support enterprises in approaching to Vietnam and global logistics develoment stategies; on trading cooperation, developing market and atracting investment in order to accelerate growth in logistics and services products.

The theme “Logistics Add More Value to Agricultural Products” is the opportunity to diversify agricultural production, this encourage creating new producing centre. The speed and method of urbanization will affect the demand of agricultural commodities and the circular flow of agricultural produtions at present. Nowadays, commercial in global context, Vietnam needs to change in order to take a big step in development.

Genuine Partner Group honor when for taking part in this year’s forum and were received the compliment of the Ministry of Industry and Trade for having an excellent achievement in the development work of the Vietnamese Logistics services sector in 2019

Genuine partner Group always constantly innovation, enhance the quality of the service, uphold prestige for customers and during the last 10 years, Genuine partner Group has made significant contributions to the development of the economy in general and the Logistics services sector in particular. In the coming future, Genuine partner Group will continue to contribute to the overall development of the Logistics industry and be a trusted companion for customers.

#DiễnđànLogisticsViệtNam2019
#ĐốiTácChânThật2019
#GPG2019

Bình Luận

Comments are closed.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP E-DEPOT
Ngày 27 tháng 12 năm 2021
...