23
06/2019
Hội nghị người lao động Lần 4 năm 2019

Ngày 23/6/2019 tại Hội trường học viện chính trị khu vực II – 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM. TCT Đối Tác Chân  Thật đã tổ chức Hội nghị người lao động lần 4 với chủ đề chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động và cải thiện môi trường làm việc. Hội nghị đã diễn ra với phần giải đáp thắc mắc từ bộ phận Nhân sự cho Người lao động về các chính sách của công ty tại hội nghị người lao động lần 3/2019. Tiếp nối chương trình các CBCNV đã cùng nhau trao đổi nhằm đưa ra các biện pháp để khắc phục tình trạng lãng phí hiện tại của các bộ phận trên toàn hệ thống. Từ đó đã giúp CBCNV có cái nhìn khái quát hơn và cũng có những biện pháp cần thiết để chống lãng phí trên toàn hệ thống.

Bình Luận

Comments are closed.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP E-DEPOT
Ngày 27 tháng 12 năm 2021
...