01
06/2021
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỨC KHỎE NHÂN VIÊN HẰNG NGÀY THÁNG 07-2021

 

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục, mong anh chị cung cấp thông tin sức khỏe bản thân hằng ngày để Công ty có thể theo dõi, và ứng phó kịp thời với dịch bệnh, hỗ trợ nhân viên trong các trường hợp cần thiết.
Khảo sát chỉ áp dụng với các anh/chị bắt đầu ca làm việc.
Thời gian thực hiện khảo sát từ 6h sáng – 12h sáng hằng ngày.
Chúc anh chị sức khỏe để cùng cộng đồng chiến thắng dịch bệnh COVID-19
To protect you avoid to COVID -19, all employees have to provide the information about your own health on time daily working shifts.
Everyday, all employees’ll make this survey questionnaire and submit for us from 6AM to 12AM
Thanks for your support.

 

Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − seven =

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP E-DEPOT
Ngày 27 tháng 12 năm 2021
...