15
03/2023
LOGISTICS XANH LÀ GÌ? 3 LỢI ÍCH CHÍNH CỦA LOGISTICS XANH

“Logistics xanh” được định nghĩa là các chiến lược và cách tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng nhằm giảm tác động đến môi trường thông qua việc tập trung vào quản lý chất thải, xử lý vật liệu, đóng gói và vận chuyển hàng hóa. Mục đích của Logistics xanh chính là tạo ra các giá trị bền vững để phát triển cho doanh nghiệp và phát triển nền kinh tế, bảo vệ môi trường.

3 LỢI ÍCH CHÍNH CỦA LOGISTICS XANH

– Giảm lượng rác thải ra môi trường:

Các hoạt động vận chuyển hàng hóa, bao bì là một trong những chất thải công nghiệp và sinh hoạt thải ra môi trường nhiều nhất hiện nay. Đây chính là nguyên nhân làm tăng khí thải CO2 gây ô nhiễm môi trường. Logistics xanh khuyến khích doanh nghiệp tái chế sử dụng bao bì và ưu tiên sử dụng bao bì làm từ vật liệu tái chế, dễ phân hủy. Đồng thời giảm tiêu thụ nguyên liệu một cách lãng phí và tăng cường tuân thủ các luật môi trường.

– Tiết kiệm chi phí:
Logistics xanh giúp giảm thiểu một lượng chi phí đáng kể. Điển hình là chi phí vận chuyển, lưu trữ, chuyển nhượng sản phẩm từ các doanh nghiệp đến khách hàng. Logistics xanh còn làm giảm thiếu chi phí sản xuất và tiết kiệm năng lượng từ môi trườn, sử dụng phương tiện vận tải tiết kiệm nhiên liệu, ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch. Ngoài ra, Logistics xanh còn lập kế hoạch mạng lưới vận chuyển hàng hóa, bố trí trung tâm phân phối và lựa chọn tuyến đường giao thông hợp lý sao cho xe đầy hàng ở hai chiều vận chuyển giúp giảm chi phí.

– Tránh sự lãng phí:
Ứng dụng Logistic xanh vào thiết kế kho bãi cho doanh nghiệp như: Tối ưu hóa chiến lược bố trí kho và hàng tồn kho để giảm chi phí vận chuyển, lưu trữ, sử dụng năng lượng hiệu quả, khai thác năng lượng sạch, thiết kế một kho bền vững, sử dụng được trong lâu dài,…

Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
...