26
05/2023
“SỐ HÓA” & “CHUYỂN ĐỔI SỐ” TRONG NGÀNH LOGISTICS
Mặc dù “Chuyển đổi số” và “Số hóa” trong ngành Logistics có liên quan đến việc áp dụng các công nghệ số, giải pháp số hóa và quản lý thông tin kỹ thuật số, tuy nhiên chúng là hai khái niệm khác nhau.
*
*
Số hóa (Digitizing) là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số (chẳng hạn như việc quét mã vạch, chụp ảnh, nhập liệu từ các tài liệu giấy hoặc thông tin bằng tay sang file mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng analog sang phát sóng kỹ thuật số…).
*
Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa, rồi áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới cho khách hàng, giúp tăng cường tính hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hoá lộ trình vận chuyển để giảm thiểu thời gian và chi phí các hoạt động của ngành Logistics.
*
Khi thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghệ, xây dựng Chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, Tổng công ty Đối Tác Chân Thật cũng không đứng ngoài xu thế đó. Chúng tôi cam kết, đã và đang không ngừng học hỏi để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho Quý Khách hàng, Đối tác. Tiên phong trong Chuyển đổi số, Tổng công ty Đối Tác Chân Thật đã cho ra đời ứng dụng GPG e-Depot, giúp Quý Khách hàng, Đối tác, cũng như các Tài xế tiết kiệm thời gian làm thủ tục và chi phí vận chuyển trong hoạt động Nâng – Hạ Container rỗng tại các Trung tâm Khai thác thuộc Tổng công ty, đồng thời hỗ trợ Quý Khách hàng, Đối tác trong công tác quản lý tài xế, hương tiện hiệu quả hơn.
*
Nhìn chung, có thể xem “Số hóa” như một phần của quá trình “Chuyển đổi số”, và sẽ phát triển thành “Chuyển đổi số” khi việc “Số hóa” phát huy được tối đa các tiện ích và ứng dụng của nó. Phát triển đổi mới là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại bền vững của một doanh nghiệp, và Tổng công ty Đối Tác Chân Thật luôn nổ lực mỗi ngày để mang đến những trải nghiệm, phục vụ tốt nhất cho Quý Khách hàng, Đối tác.
*
Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 18 =

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
...