12
09/2021
Thông báo: Biểu Phí Nâng Hạ Container tại Trung tâm khai thác E-Depot Cát Lái, Chân Thật Long Thạnh Mỹ và Chân Thật Hải Phòng (áp dụng từ 13-09-2021)

  1. Biểu Phí Nâng Hạ Container tại Trung tâm khai thác E-Depot Cát Lái

 

2. Biểu Phí Nâng Hạ Container tại Trung tâm khai thác Chân Thật Long Thạnh Mỹ

3. Biểu Phí Nâng Hạ Container tại Chân Thật Hải Phòng

Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP E-DEPOT
Ngày 27 tháng 12 năm 2021
...