01
04/2018
Tổ chức Hội nghị Người lao động Lần 1 năm 2018

Vào ngày 01/04/2018, Ban lãnh đạo TCT Đối Tác Chân Thật đã tổ chức Hội nghị Người lao động Lần 1 năm 2018 tại giảng đường Thanh Niên – Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Đây là một hoạt động thường niên được TCT duy trì nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của tất cả Anh chị em CBCNV trong hệ thống TCT. Từ đó, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh và xây dựng định hướng phát triển trong tương lai.

Slogan của TCT được truyền tải một cách mạnh mẽ đến mỗi thành viên của Đối Tác Chân Thật, đó là: Cam kết – Tinh nhuệ – Nghĩa tình – Tạo giá trị nhân cách. Thông qua Hội nghị lần này, mối quan hệ giữa Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV lại thêm gắn kết, là tiền đề quan trọng quyết định đến sự phát triển mạnh mẽ của TCT.

 

Bình Luận

Comments are closed.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP E-DEPOT
Ngày 27 tháng 12 năm 2021
...