• Hotline: +84 1900 0271
  • Email: info@genuinepartner.com
  • Address: 628C Ha Noi HighWay, An Phu Ward, District 02, Hochiminh City

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp GPG tuyển mộ, nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong các ngành nghề hoạt động của GPG.

RECRUITMENT LOGISTICS GENERAL MANAGER

JOB DESCRIPTION Candidate must possess at least a Bacherlor’s Degree, Logistics/Transportation, Business Studies/Administration/Managenment, Commerce, Economics or equivalent. Required skill(s): Mocrosoft Office At least 5 years of working experience in the related field is required for this position Preferably Senior Management/CEO/President/VP/Director/GMs specializing in Logistics/Supply Chain or equivalent Demonstrate ability to lead […]

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁM SÁT KẾ TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Định kỳ hàng tháng kiểm soát, cân đối số liệu kế toán Kiểm soát hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán Kiểm soát hoàn thiện thống kê sổ sách kế toán Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng Kiểm soát […]

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ và nội quy làm việc. Lập kế hoạch, phân công công việc cho nhân viên trực thuộc phòng hành chính Tổ chức và giám sát công tác văn thư […]