• Hotline: +84 1900 0271
  • Email: info@genuinepartner.com
  • Address: 628C Ha Noi HighWay, An Phu Ward, District 02, Hochiminh City

Logistics Là Gì Theo Lối Nhìn Nhận Mới?

Logistics services

Logistics services

“ Logistics là gì ? được áp dụng như thế nào? Lợi ích của logistics cho ngành kinh tế như thế nào?…”
Đây là một số câu hỏi tôi đã  được hỏi nhiều nhất mỗi khi nhắc đến logistics. Logistics đối với người Việt Nam nói chung  vẫn là một khái niệm xa lạ. Vậy logistics là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn có thể hiểu thêm phần nào đó về thuật ngữ thú vị này.
1. Định nghĩa logistics là gì:

Để Định nghĩa Logistics là gì? Đầu tiên, “Logistics” một thuật ngữ bằng tiếng Anh và thuộc các từ khó có thể dịch chính xác sang tiếng Việt. Không vì lý do không đủ kiến thức chuyên môn để định nghĩa chính xác về logistics mà vì logistics được định nghĩa theo cách hiểu của từng người.
Theo Council Logistics Management:”Logistics là quá trình lập kế hoạch, thực thi & kiểm soát công việc một cách có hiệu quả về chi phí của dòng lưu chuyển,  dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm & thành phẩm… từ điểm khởi đầu quá trình sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng nhằm mục đích thỏa mãn được những nhu cầu của khách hàng”.
Nói một cách khác, định nghĩa Logistics là một quá trình gồm ba  việc: lập kế hoạch, thực thi kế hoạch, kiểm soát việc thực thi kế hoạch của dòng dịch chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và những thông tin liên quan một các hiệu quả nhất từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng tuyệt đối.
2.Phân loại logistics:
– Theo hình thức: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL
– Theo quá trình: Inbound, Outbound,  Reverse
– Theo đối tượng hàng hóa: Logistics hàng tiêu dung nhanh (FMCG logistics ), Logistics ngành ô tô (automotive logistics), Logistics ngành hóa chất (chemical logistics ), Logistics hàng điện tử (electronic logistics ), Logistics dầu khí (petroleum logistics )…

–  Theo đối tượng phục vụ:

– Logistics quân đội
– Logistics sự kiện
– Logistics dịch vụ
– Logistics sản xuất kinh doanh
3. Vai trò của logistics với nền kinh tế:
Logistics là công cụ kết nối các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế: cung cấp, sản xuất… góp phần tiết kiệm, giảm chi phí lưu thông trong phân phối hàng hóa, nâng cao tính cạnh tranh cho hàng hóa từ đó giúp thúc đẩy thương mại, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới.
Logistics còn tạo ra giá trị về mặt thời gian & địa điểm cho các doanh nghiệp.doi xe gpg
Về mặt thời gian:
Thế giới ngày nay được nhìn nhận như một thế giới liên kết dẫn đến việc mở ra một thách thức rất lớn về việc tối ưu quá trình sản xuất,  lưu kho và vận chuyển hàng hóa nhằm tối thiểu chi phí được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin kết hợp với chiến lược logistics hiệu quả giúp cho các nhà sản xuất kinh doanh ra những quyết định mang tính hiệu quả cao giảm thiểu tối đa những chi phí &  những khoảng thời gian phát sinh không đáng có.
Về mặt địa điểm:
Logistics đóng vai trò quan trọng trong  đảm bảo yếu tố thời gian – địa điểm qua tiêu chí “Just In Time – JIT”. Việc hoạch định kế hoạch sản xuất (leadtime) theo đúng yêu cầu JIT nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian quy định & hướng đến mục tiêu lớn nhất: Giảm thiểu lượng hàng hóa tồn kho ở mức thấp nhất (no stock is the best), việc này giúp giảm chi phí lưu kho bãi, tồn trữ cho các doanh nghiệp.

Theo ( logistics4vn)